Welkom

Voorleeshulp

De herontwikkeling van het Hokatex-terrein aan het Westeinde in Voorburg loopt vertraging op. De ontwikkelende partijen hebben een verschil van mening over grondverkoop en zijn hierover in een juridische procedure verwikkeld. De gemeente is geen partij in dit geschil. Omdat voor de gemeente nu onduidelijk is welke ontwikkelaars met de Hokatexlocatie verder gaan, schort de gemeente haar werkzaamheden voor dit project op, totdat de rechter uitspraak heeft gedaan in het geschil.

Onderwijspartners en gemeente hebben voor het eerst samen een visie op het onderwijs in Leidschendam-Voorburg gemaakt. Uniek, omdat de gemeente vanuit haar wettelijke taken alleen gaat over onderwijshuisvesting en de visie verder reikt dan dat onderwerp.

Op dinsdag 21 april zijn promotieteams en een graveerteams actief in onze gemeente. De promotieteams geven preventietips en delen gratis registratiekaarten uit. Graveerteams graveren gratis een uniek framenummer in fietsen. Heeft uw fiets al een uniek framenummer of een chip? Dan is graveren niet nodig.

Overig nieuws

Meer nieuws