Welkom

Paspoort en identiteitskaart

Aanvragen of vernieuwen, kwijt of gestolen, reizen met kinderen

Belastingen

Onroerende-zaakbelasting (OZB en WOZ) en andere gemeentelijke belastingen, automatische incasso, betalingsregeling, kwijtschelding en bezwaar maken

Parkeren

Waar u kunt parkeren, regels voor blauwe zones, gehandicaptenparkeerplaatsen, parkeerontheffing aanvragen


Alle producten en diensten

Rijbewijs

Aanvragen of vernieuwen, kwijt of gestolen, eigen verklaring

Melden bij de gemeente

Kapotte straatverlichting, losse stoeptegels of kapot wegdek, vernielingen, hondenpoep, zwerfafval, ongedierte

Verhuizen

Verhuizen, briefadres en geheimhouding persoonsgegevens

Uittreksels

Uittreksels van de burgerlijke stand, verklaringen en documenten om zaken officieel te maken

De gemeente Den Haag heeft op donderdag 4 februari bekendgemaakt dat er op 7 nieuwe kleine en grote locaties verspreid over Den Haag statushouders tijdelijk worden gehuisvest. Eén van deze locaties is een terrein op de hoek van de Binckhorstlaan en de Jupiterkade.

De komende weken worden gebruikt voor het inrichten van het zwembad en het proefdraaien met de verenigingen. Vanaf 1 maart is het zwembad voor publiek open en kan iedereen een duik nemen.

Voor de verwijdering van asbestdaken is sinds 1 januari 2016 een subsidieregeling beschikbaar. Vanaf 2024 zijn asbestdaken in Nederland verboden. Het verbod beschermt mens en milieu tegen de gevaren van blootstelling aan asbest. Wie na 2024 nog een asbestdak heeft, moet dit verwijderen. Het verbod geldt voor asbestdaken die in contact staan met de buitenlucht. Bijvoorbeeld golfplaten en dakleien.

Meer nieuws