Welkom

Voorleeshulp

Vaarrecreanten kunnen opnieuw langer genieten van hun vaartochten over de Vliet. Tot 16 oktober is het mogelijk om dagelijks - ook in het weekeinde - tot 22.00 uur de Sluis Leidschendam te passeren. Burgemeester Hans van der Sluijs en wethouder Heleen Mijdam (recreatie en toerisme) geven zaterdag 19 april het startschot voor het nieuwe watersportseizoen. Zij doen dit onder meer samen met lokale watersportverenigingen, scouting en reddingsbrigade.

De gemeente is het niet eens met de manier waarop de provincie Zuid-Holland de Rijnlandroute bij recreatiegebied Vlietland wil inpassen in de omgeving. Hoewel de langere tunnel een verbetering is, worden bij het recreatiegebied en de Oostvlietpolder onvoldoende afschermende maatregelen getroffen.

De gemeente is gesloten op Goede Vrijdag (vrijdag 18 april) en op 2e Paasdag (maandag 21 april). U kunt voor meer informatie terecht in het Digitaal loket.

Overig nieuws

Meer nieuws