Welkom

Paspoort en identiteitskaart

Aanvragen of vernieuwen, kwijt of gestolen, reizen met kinderen

Belastingen

Onroerende-zaakbelasting (OZB en WOZ) en andere gemeentelijke belastingen, automatische incasso, betalingsregeling, kwijtschelding en bezwaar maken

Parkeren

Waar u kunt parkeren, regels voor blauwe zones, gehandicaptenparkeerplaatsen, parkeerontheffing aanvragen


Alle producten en diensten

Rijbewijs

Aanvragen of vernieuwen, kwijt of gestolen, eigen verklaring

Melden bij de gemeente

Kapotte straatverlichting, losse stoeptegels of kapot wegdek, vernielingen, hondenpoep, zwerfafval, ongedierte

Verhuizen en uittreksels

Verhuizen, briefadres en geheimhouding persoonsgegevens, verklaringen en documenten

Onderzoek wijst uit dat er op sportpark Westvliet ruimte is voor de Voorburgse Rugbyclub (VRC) als er voldoende aandacht is voor het onderhoud van de velden. De wedstrijden en trainingen van VRC vinden dan op verschillende velden plaats.

Extra investeringen in zorg, jeugdhulp en werk, steeds betere (digitale) dienstverlening en verlaging van lasten voor ondernemers. Daar investeert het college in 2017 bijna 54 miljoen euro in. Het geld hiervoor staat in de eerste digitale begroting 2017-2020. De lasten voor inwoners stijgen gemiddeld ook het komende jaar licht.

Maandag 3 oktober is er een inloopavond over de verplaatsing van het rioolgemaal van de Van Ruysdaellaan naar de Noordsingel ter hoogte van het Groot Zijdepark.

Meer nieuws