Welkom

Paspoort en identiteitskaart

Aanvragen of vernieuwen, kwijt of gestolen, reizen met kinderen

Uittreksels

Uittreksels van de burgerlijke stand, verklaringen en documenten om zaken officieel te maken

Parkeren

Waar u kunt parkeren, regels voor blauwe zones, gehandicaptenparkeerplaatsen, parkeerontheffing aanvragen


Alle producten en diensten

Rijbewijs

Aanvragen of vernieuwen, kwijt of gestolen, eigen verklaring

Melden bij de gemeente

Kapotte straatverlichting, losse stoeptegels of kapot wegdek, vernielingen, hondenpoep, zwerfafval, ongedierte

Verhuizen

Verhuizen, briefadres en geheimhouding persoonsgegevens

Huisartsen Leidschendam-Voorburg en Voorschoten maken zich sterk voor spoedeisende hulp

De huisartsen in Leidschendam, Voorburg en Voorschoten willen dat de huisartsenpost in MCH Antoniushove open blijft. Daarom hebben zij een petitie aan wethouder zorg Floor Kist aangeboden, om samen de handen ineen te slaan om de spoedeisende hulp in Leidschendam open te houden.

Sportclubs, maatschappelijke organisaties, onderwijspartners en gemeente hebben met elkaar gewerkt aan een toekomstvisie op sporten en bewegen. In vier inspiratie- en meedenksessies is gekeken naar wat belangrijk is voor het sporten en bewegen in de toekomst en wie daarin welke rol heeft. Wethouder Nadine Stemerdink: “Ik ben blij met dit gezamenlijke resultaat. Sporten en bewegen wordt steeds belangrijker. Om gezond te blijven, maar ook voor het voor het sociale aspect. Het is mooi dat we met zoveel verschillende partijen een koers hebben kunnen uitstippelen.”

Het college van B&W heeft in augustus van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) een formeel verzoek ontvangen om medewerking te verlenen aan de tijdelijke vestiging van een asielzoekerscentrum (azc) voor een periode van vijf jaar voor 800 bewoners in het voormalig zorgcomplex aan de Veursestraatweg 185 in Schakenbosch. De eigenaar Schakenbosch B.V. heeft het COA deze locatie aangeboden. De gemeenteraad heeft het college van B&W naar aanleiding daarvan gevraagd een breed haalbaarheidsonderzoek uit te voeren naar de mogelijkheden voor opvang van vluchtelingen in Leidschendam-Voorburg. Er zijn drie trajecten onderzocht: mogelijke vestigingslocaties voor een azc, mogelijke locaties voor het huisvesten van vergunninghouders én het bieden van (ondersteunende) functies/voorzieningen in relatie tot het huisvesten van asielzoekers en/of vergunninghouders in de regio. De uitkomsten van het brede haalbaarheidsonderzoek zijn nu bekend.

Meer nieuws