Welkom

Paspoort en identiteitskaart

Aanvragen of vernieuwen, kwijt of gestolen, reizen met kinderen

Belastingen

Onroerende-zaakbelasting (OZB en WOZ) en andere gemeentelijke belastingen, automatische incasso, betalingsregeling, kwijtschelding en bezwaar maken

Parkeren

Waar u kunt parkeren, regels voor blauwe zones, gehandicaptenparkeerplaatsen, parkeerontheffing aanvragen


Alle producten en diensten

Rijbewijs

Aanvragen of vernieuwen, kwijt of gestolen, eigen verklaring

Melden bij de gemeente

Kapotte straatverlichting, losse stoeptegels of kapot wegdek, vernielingen, hondenpoep, zwerfafval, ongedierte

Verhuizen en uittreksels

Verhuizen, briefadres en geheimhouding persoonsgegevens, verklaringen en documenten

Licht op groen voor meer duurzaamheid

De gemeente wil inzetten op het onder meer groener maken van schoolpleinen, stimulering van groene daken en geveltuinen, afvalscheiding, minder restafval, stimulering van elektrisch utorijden, promotie fietsgebruik, subsidieregeling zonnestroom en woningisolatie (inclusief nul op de meter) en onderzoek naar zonnepanelen voor huurwoningen. Dit staat in de Duurzaamheidsagenda 2016-2020. De eerste resultaten zijn al zichtbaar.

In onze gemeente worden op woensdag 4 mei drie herdenkingen gehouden. Deze herdenkingen vinden plaats bij het monument in Park Leeuwenbergh, bij het monument De Naald en bij het monument voor Vrede en Vrijheid in het Park Sijtwende.

Commissaris van de Koning onthult 3D-portret Willem-Alexander

Dinsdag 26 april onthulde Commissaris van de Koning in de provincie Zuid-Holland Jaap Smit een borstbeeld van Koning Willem-Alexander in het stadskantoor van de gemeente Leidschendam-Voorburg. (foto: Ot Douwes).

Meer nieuws