Welkom

Paspoort en identiteitskaart

Aanvragen of vernieuwen, kwijt of gestolen, reizen met kinderen

Belastingen

Onroerende-zaakbelasting (OZB en WOZ) en andere gemeentelijke belastingen, automatische incasso, betalingsregeling, kwijtschelding en bezwaar maken

Parkeren

Waar u kunt parkeren, regels voor blauwe zones, gehandicaptenparkeerplaatsen, parkeerontheffing aanvragen


Alle producten en diensten

Rijbewijs

Aanvragen of vernieuwen, kwijt of gestolen, eigen verklaring

Melden bij de gemeente

Kapotte straatverlichting, losse stoeptegels of kapot wegdek, vernielingen, hondenpoep, zwerfafval, ongedierte

Verhuizen en uittreksels

Verhuizen, briefadres en geheimhouding persoonsgegevens, verklaringen en documenten

Nieuwe stappen richting Park 070 Voorburg

In Voorburg langs het mooie Park ’t Loo komen vernieuwende woningen rondom collectieve tuinen. Het indrukwekkend kolossale CBS-gebouw verdwijnt. Hiermee wordt de plek teruggegeven aan de buurt.

Vanavond hebben direct omwonenden een mondelinge toelichting gekregen op de afspraken tussen gemeente en COA over het toekomstige asielzoekerscentrum (azc) op het terrein van Schakenbosch. Bij deze bijeenkomst van de gemeente waren ook vertegenwoordigers van het COA en de politie aanwezig. Wethouder Floor Kist ontving de omwonenden in een zaal van de Hulp en Heilkerk op terrein Schakenbosch. De avond verliep in een ontspannen sfeer

De gemeente Leidschendam-Voorburg ligt financieel en in de uitvoering van de plannen goed op koers. Uit het Jaarverslag blijkt onder meer dat van het voor 2015 geplande beleid al 80% is gerealiseerd en dat het resterende deel in uitvoering is of wordt voorbereid.

Meer nieuws