Welkom

Voorleeshulp

De Voorburgseweg in Leidschendam is vanaf maandag 9 maart voor drie maanden afgesloten voor doorgaand verkeer. De woningen en bedrijven blijven bereikbaar voor bestemmingsverkeer en hulpdiensten; het eenrichtingsverkeer is tijdelijk opgeheven.

Nieuw bestuur voor Molen de Vlieger

Molen de Vlieger in Voorburg krijgt een nieuw bestuur. Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met de voordracht van de drie kandidaat-bestuursleden. Dit zijn de heer M. Jochemsen voor de functie van voorzitter, de heer E. Vermeiren voor secretaris en de heer L. Kleijweg voor penningmeester. Het nieuwe bestuur wordt verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van de molen en het plannen van activiteiten om de molen nog beter op de kaart te zetten. Daarnaast is het bestuur verantwoordelijk voor de aansturing van de vrijwilligers.

Op donderdag 23 april van 16.30 -20.00 uur vindt de tweede Beursvloer aan de Vliet plaats van bij GGZ Rivierduinen - GGZ Haagstreek. Daar ontmoeten bedrijven, lokale overheid, serviceclubs, basisscholen, maatschappelijke organisaties en vrijwilligersorganisaties elkaar en maken concrete samenwerkingsafspraken (matches). Beursvloer aan de Vliet wordt georganiseerd door het Vrijwilligerspunt in samenwerking met diverse partners. Wilt u meedoen, geef u dan tijdig op!

Overig nieuws

Meer nieuws