Welkom

Paspoort en identiteitskaart

Aanvragen of vernieuwen, kwijt of gestolen, reizen met kinderen

Belastingen

Onroerende-zaakbelasting (OZB en WOZ) en andere gemeentelijke belastingen, automatische incasso, betalingsregeling, kwijtschelding en bezwaar maken

Parkeren

Waar u kunt parkeren, regels voor blauwe zones, gehandicaptenparkeerplaatsen, parkeerontheffing aanvragen


Alle producten en diensten

Rijbewijs

Aanvragen of vernieuwen, kwijt of gestolen, eigen verklaring

Melden bij de gemeente

Kapotte straatverlichting, losse stoeptegels of kapot wegdek, vernielingen, hondenpoep, zwerfafval, ongedierte

Verhuizen en uittreksels

Verhuizen, briefadres en geheimhouding persoonsgegevens, verklaringen en documenten

Het bestemmingsplan Rustoord is onherroepelijk. De Raad van State heeft de beroepen, die tegen het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning waren ingediend, ongegrond verklaard. De bouw van het nieuwe woonzorgcentrum Rustoord kan nu snel van start.

Rond 1770 markeerden twee hardstenen palen langs de Voorburgseweg de grens tussen de gemeenten Voorburg en Veur. Eén daarvan staat er nog steeds, naast het tankstation. De andere lag in stukken in opslag te wachten op herstel. Mede op verzoek van de werkgroep Oud-Damsigt heeft de gemeente dit voorjaar besloten deze paal van ruim twee meter hoog te laten herstellen en terug te plaatsen op de oorspronkelijke locatie. De restauratie is voltooid; aanleiding voor een feestelijk moment.

Vier marktpartijen hebben bij de gemeente aangegeven interesse te hebben om een crematorium te bouwen in Leidschendam-Voorburg. Het college van B&W heeft besloten een marktonderzoek uit te laten voeren om op deze vraag een goed antwoord te kunnen geven en de kansen en bedreigingen voor de gemeentelijke begraafplaatsen in beeld te brengen.

Meer nieuws