Welkom

Voorleeshulp

Het Europees Hof van Justitie in Luxemburg heeft het besluit van Brussel uit 2013 inzake de grondprijsverlaging van het Damplein vernietigd. Volgens de rechters kon de Europese Commissie op basis van haar onderzoek niet tot de conclusie komen dat de gemeente onjuist handelde. Burgemeester en wethouders zijn blij met deze uitspraak.

Wij horen graag uw ideeën voor de invulling van de Duivenvoordecorridor in Leidschendam. In de Duivenvoordecorridor maken de kassen plaats voor groen landschap. Op dinsdag 7 juli organiseren wij van 19.00-21.00 uur een brainstorm in de hal van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Leidschendam. Tijdens deze avond willen wij ideeën en kansen voor de Duivenvoordecorridor ophalen en verkennen hoe deze passen bij de gemaakte afspraken voor de ontwikkeling van het gebied.

De voorzitter van de Enquêtecommissie grondexploitatie Duivenvoordecorridor, de heer ir. J.L. Geluk, heeft op 22 juni het eindrapport overhandigd aan de voorzitter van de gemeenteraad. De gemeenteraad zal op dinsdag 30 juni het rapport bespreken tijdens een extra raadsvergadering.

Overig nieuws

Meer nieuws