Welkom

Voorleeshulp
Uitbetaling pgb gaat veranderen

Mensen die voor het inkopen van zorg voor een persoongebonden budget (pgb) hebben gekozen, krijgen vanaf 1 januari 2015 niet meer zelf geld op hun rekening. De gemeente stort het geld op de rekening van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en die betaalt rechtstreeks aan de hulp of zorgverlener. Dit heet trekkingsrecht en geldt voor iedereen die met ingang van 2015 een PGB heeft op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning, en voor iedereen die in 2015 een PGB krijgt van het zorgkantoor (AWBZ of WLZ). Cliënten die hiermee te maken krijgen, ontvangen hierover een brief van de SVB. Vanaf 1 januari 2015 betaalt u uw zorgverleners niet meer zelf. U geeft de SVB opdracht om uw zorgverleners te betalen. De SVB betaalt vervolgens de zorgverleners.

Open Monumentendag op 13 september 2014 - Op Reis

De Open Monumentendag heeft als thema OP REIS en pakt uit met een aantal extra activiteiten. Zo kan het publiek modern spoorzoeken, ofwel geocaching met GPS apparatuur of smartphone met GPS. Verder presenteren tal van historische automobielen zich, wordt er met een klassieke stadsbus, een oude tram en een trekschuit een unieke monumententoer georganiseerd en kan het publiek in diverse kerken van koren, orgel- en carillonspel genieten.

Park Vreugd & Rust bol van activiteiten tijdens Vlietdagen

De Vliet verbindt de beide stadskernen Voorburg en Leidschendam met elkaar. Tijdens de Vlietdagen is er op en rond het water veel te doen. In Voorburg staat dit jaar naast de Herenstraat ook Park Vreugd & Rust bol van de activiteiten voor jong en oud. Kijken, doen, eten en drinken, het kan allemaal in het park tijdens de Vlietdagen.

Overig nieuws

Meer nieuws